მთავარი ჩვენზე რეკლამა კონტაქტი
მთავარი მომსახურება აუდიტორია უპირატესობები შეკვეთა რეიტინგი არქივი რეგისტრაცია სიახლეთა არქივი
სტატისტიკა
    სულ საიტზე რიგესტრირებულთა რაოდენობა: 1044
ძიება საიტზე
სქესი  
მამაკაცი 69.26%
ქალი 30.74%
თქვენ ცხოვრობთ  
თბილისი 80.98%
ბათუმი 3.55%
ქუთაისი 5.28%
ყვარელი 0.19%
სხვა 3.65%
რუსთავი 4.9%
თელავი 0.58%
ფოთი 0.38%
გორი 0.48%
განათლება  
ხარისხი 5.19%
საშუალო 9.03%
უმაღლესი 50.43%
დაუმთავრების საშუალო 6.92%
სტუდენტი 24.21%
კოლეჯი 4.23%
აგრძელებთ თუ არა სწავლას?  
არა 35.35%
ვსწავლობ პირველად პროფესიას, სპეციალობას 19.6%
ვღებულობ საშუალო განათლებას 13.74%
ვესწრები კურსებს 11.14%
ვიმაღლებ კვალიფიკაციას სპეციალობით 13.64%
ვღებულობ დამატებით (მეორე) პროფესიას, სპეციალობას 6.53%
სამუშაო სფერო  
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსით 4.61%
სხვა 37.37%
დაქირავებული მუშაკი კომერციულ სტრუქტურაში 25.65%
სახელმწიფო მოხელე 11.34%
უმუშევარი,მუდმივი სამუშაის გარეშე 15.08%
დაქირავებული მუშაჯი სახელმწიფო ორგანიზაციაში 3.94%
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსის გარეშე 2.02%
დარგი, რომელშიც მოღვაწეობთ  
კომპიუტერები და ინტერნეტ ბიზნესი 12.39%
მარკეტინგი, რეკლამა, PR 5.76%
სხვა 25.94%
საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციები 7.49%
განათლება, აღზრდა 5%
მეცნიერება, კვლევითი ინსტიტუტები 1.54%
მასმედია: ჟურნალისტიკა, საგამომცემლო საქმე 2.98%
მომსახურება 2.5%
საზოგადოებრივი კვება 0.29%
ხელისუფლების არჩევითი ორგანოები 0.77%
ფინანსური სექტორი: ინვესტიცია, დაზღვევა, უძრავი ქონება 2.79%
ტრანსპორტი 2.11%
სპორტი 7.68%
ვაჭრობა 2.31%
სახელმწიფო მართვის აპარატი 1.25%
ტელეკომუნიკაცია, კავშირგაბმულობა 5.19%
მედიცინა, ჯანდაცვა 2.4%
სოფლის მეურნეობა 0.77%
სასმართლო, პროკურატურა, ადვოკატურა 1.73%
თავისუფალი პროფესია: მხატვარი, მწერალი... 1.44%
მშენებლობა, პროექტირება 2.88%
უშიშროების ორგანოები: არმია, პოლიცია 0.67%
წარმოება 1.54%
დასვენებისა და გართობის ორგანიზაცია 0.77%
ტურიზმი, სასტუმროები 1.54%
კომუნალური მეურნეობა 0.29%
სამსახურებრივი მდგომარეობა  
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი 4.03%
მოსწავლე 18.35%
სპეციალისტი,ტექნიკური მენეჯერი 16.14%
სხვა 26.51%
მეწარმე 2.4%
წამყვანი სპეციალისტი 6.15%
სახელმწიფო მოსამსახურე(მათ შორის სამხედრო) 1.15%
განყოფილების უფროსი 5.48%
კერძო პრაქტიკა 3.55%
დროებით უმუშევარი 7.68%
კვალიფიცირებული მუშაკი 5.48%
მომსახურე პერსონალი,არაკვალიფიცირებული მუშა 1.73%
პენსიონერი 0.58%
დიასახლისი 0.77%
დაახლოებით შეაფასეთ თქვენი პირადი თვიური შემოსავალი  
საშუალოზე მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/3. შესაძლებელია კრედიტი უძრავი ქონების შესაძენად; 16.04%
საშუალო – დანახარჟები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/2. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგის შექმნა და სამომხმარებლო კრედიტი ძვირფასი ნივთის/მომსახურების შასაძენად; 36.41%
საშუალოზე დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 2/3. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგი "შავი დღისათვის". სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი ან შეზღუდულია; 11.82%
დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 3/4. ფულადი დანაზოგი შეუძლებელია. სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი. 15.75%
მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/4. შესაძლებელია გრძელვადიანი ინვესტიცია და კრედიტის აღება; 19.98%
ინტერნეტ კავშირის ადგილი  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 31.12%
სახლიდან 84.53%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 9.99%
სტუმრად ყოფნისას 6.53%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 10.28%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 7.2%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 6.82%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 7.88%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 23.92%
სახლიდან 65.23%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 1.25%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 2.21%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 1.15%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 2.88%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 2.31%
სტუმრად ყოფნისას 0.96%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
გომოყოფილი ხაზი (DSL, ADSL) 65.61%
არ ვიცი 21.33%
რადიოკავშირი 11.62%
ოპტიკურ ბოჭკოვანი ხაზი 0.96%
3G 0.38%
რა სიხშირით შედიხართ ინტერნეტში?  
დღეში რამდენჯერმე 83.19%
1-2 ჯერ კვირაში 1.25%
3-4 ჯერ კვირაში 3.75%
2-3 ჯერ თვეში 0.67%
არაუმეტეს 1 თვეში 1.34%
დღეში ერთხელ 9.7%
პირადი მიზნებისათვის  
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 45.53%
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 42.56%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 30.64%
კულტურა, ხელოვნება 35.35%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 77.52%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 39.39%
მეცნიერება,ტექნიკა 32.47%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 38.23%
პროგრამული უზრუნველყოფა 37.56%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 21.13%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 49.86%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 37.18%
განათლება 39.29%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 16.33%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 13.83%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 9.99%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 13.64%
სახლი და აგარაკი 12.78%
ეკონომიკა, ბიზნესი 26.51%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 39.48%
სხვა 19.02%
ამინდის პროგნოზი 39.58%
დაზღვევა 10.66%
სპორტი 23.82%
სოციალური პოლიტიკა 8.07%
პროფესიული მიზნებისათვის  
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 22.57%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 15.75%
კულტურა, ხელოვნება 16.23%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 52.83%
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 26.99%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 28.34%
ეკონომიკა, ბიზნესი 34.39%
მეცნიერება,ტექნიკა 26.42%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 10.09%
პროგრამული უზრუნველყოფა 26.13%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 26.32%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 9.51%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 16.43%
განათლება 27.86%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 8.93%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 7.97%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 6.05%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 5.76%
სახლი და აგარაკი 3.65%
სხვა 8.36%
დაზღვევა 5.19%
სპორტი 4.71%
სოციალური პოლიტიკა 5.67%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 9.7%
ამინდის პროგნოზი 9.7%
მომხმარებლების მიერ ინტერნეტის გამოყენების ძირითადი სფეროებია  
ელეკტრონული ფოსტის მიღება, კითხვა, გაგზავნა 87.61%
ელექტრონული პუბლიკაციების კითხვა 25.07%
ინტერნეტ კონფერენციებში,აუქციონებში მონაწილეობა 18.83%
თემატიკურ საიტებზე ინფორმაციის მოძიება 48.51%
კატალოგებსა და ცნობარებში ინფორმაციის მოძიება 37.27%
პროგრამული უზრუნველყოფის მოძიება და გადმოწერა 37.08%
ურთიერთობა ჩატით და ICQ 45.34%
პერსონალური საიტის შექმნა-ადმინისტრირება 24.88%
ონლაინ თამაში 28.24%
ტელე და რადიოგადაცემების მიღება 25.55%
საბანკო და ფინანსური ოპერაციების წარმოება 21.04%
მომხმარებლებთან ურთიერთობა 23.92%
სხვა 35.83%
ელექტრონული პუბლიკაციების გადმოწერა 23.92%
აუდიო და ვიდეოფაილების გადმოწერა 47.55%
თემატური საფოსტო გზავნილების მიღება 30.07%
ინტელექტუალური სახლის მართვა, სერვისი, უსაფრთხოება 13.16%
© 2007 - 2022 POLLING. GE ყველა უფლება დაცულია.   |   დამზადებულია: Pro-Service
ამ საიტზე განთავსებული ნებისმიერი სიდიდის ინფორმაციის გამოყენება და გავრცელება
ნებადართულია მხოლოდ ამ საიტის, როგორც საინფორმაციო წყაროდ მითითების შემთხვევაში
 
Tel: 508444
Fax: 233005
Mob: 893311635
Mob: 877465590
info@publicity.ge