მთავარი ჩვენზე რეკლამა კონტაქტი
მთავარი მომსახურება აუდიტორია უპირატესობები შეკვეთა რეიტინგი არქივი რეგისტრაცია სიახლეთა არქივი
სტატისტიკა
    სულ საიტზე რიგესტრირებულთა რაოდენობა: 1043
ძიება საიტზე
სქესი  
მამაკაცი 69.39%
ქალი 30.61%
თქვენ ცხოვრობთ  
თბილისი 80.94%
ბათუმი 3.56%
ქუთაისი 5.29%
ყვარელი 0.19%
სხვა 3.66%
რუსთავი 4.91%
თელავი 0.58%
ფოთი 0.38%
გორი 0.48%
განათლება  
ხარისხი 5.2%
საშუალო 9.05%
უმაღლესი 50.34%
დაუმთავრების საშუალო 6.93%
სტუდენტი 24.25%
კოლეჯი 4.23%
აგრძელებთ თუ არა სწავლას?  
არა 35.23%
ვსწავლობ პირველად პროფესიას, სპეციალობას 19.63%
ვღებულობ საშუალო განათლებას 13.76%
ვესწრები კურსებს 11.16%
ვიმაღლებ კვალიფიკაციას სპეციალობით 13.67%
ვღებულობ დამატებით (მეორე) პროფესიას, სპეციალობას 6.54%
სამუშაო სფერო  
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსით 4.62%
სხვა 37.44%
დაქირავებული მუშაკი კომერციულ სტრუქტურაში 25.51%
სახელმწიფო მოხელე 11.36%
უმუშევარი,მუდმივი სამუშაის გარეშე 15.11%
დაქირავებული მუშაჯი სახელმწიფო ორგანიზაციაში 3.95%
საკუთარ თავზე იურიდიული სტატუსის გარეშე 2.02%
დარგი, რომელშიც მოღვაწეობთ  
კომპიუტერები და ინტერნეტ ბიზნესი 12.42%
მარკეტინგი, რეკლამა, PR 5.77%
სხვა 25.99%
საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციები 7.51%
განათლება, აღზრდა 5%
მეცნიერება, კვლევითი ინსტიტუტები 1.54%
მასმედია: ჟურნალისტიკა, საგამომცემლო საქმე 2.98%
მომსახურება 2.5%
საზოგადოებრივი კვება 0.29%
ხელისუფლების არჩევითი ორგანოები 0.77%
ფინანსური სექტორი: ინვესტიცია, დაზღვევა, უძრავი ქონება 2.79%
ტრანსპორტი 2.12%
სპორტი 7.7%
ვაჭრობა 2.31%
სახელმწიფო მართვის აპარატი 1.25%
ტელეკომუნიკაცია, კავშირგაბმულობა 5%
მედიცინა, ჯანდაცვა 2.41%
სოფლის მეურნეობა 0.77%
სასმართლო, პროკურატურა, ადვოკატურა 1.73%
თავისუფალი პროფესია: მხატვარი, მწერალი... 1.44%
მშენებლობა, პროექტირება 2.89%
უშიშროების ორგანოები: არმია, პოლიცია 0.67%
წარმოება 1.54%
დასვენებისა და გართობის ორგანიზაცია 0.77%
ტურიზმი, სასტუმროები 1.54%
კომუნალური მეურნეობა 0.29%
სამსახურებრივი მდგომარეობა  
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი 4.04%
მოსწავლე 18.38%
სპეციალისტი,ტექნიკური მენეჯერი 16.17%
სხვა 26.56%
მეწარმე 2.41%
წამყვანი სპეციალისტი 6.16%
სახელმწიფო მოსამსახურე(მათ შორის სამხედრო) 1.15%
განყოფილების უფროსი 5.29%
კერძო პრაქტიკა 3.56%
დროებით უმუშევარი 7.7%
კვალიფიცირებული მუშაკი 5.49%
მომსახურე პერსონალი,არაკვალიფიცირებული მუშა 1.73%
პენსიონერი 0.58%
დიასახლისი 0.77%
დაახლოებით შეაფასეთ თქვენი პირადი თვიური შემოსავალი  
საშუალოზე მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/3. შესაძლებელია კრედიტი უძრავი ქონების შესაძენად; 16.07%
საშუალო – დანახარჟები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/2. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგის შექმნა და სამომხმარებლო კრედიტი ძვირფასი ნივთის/მომსახურების შასაძენად; 36.48%
საშუალოზე დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 2/3. შესაძლებელია ფულადი დანაზოგი "შავი დღისათვის". სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი ან შეზღუდულია; 11.84%
დაბალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 3/4. ფულადი დანაზოგი შეუძლებელია. სამომხმარებლო კრედიტი მიუწვდომელი. 15.78%
მაღალი – დანახარჯები კვებაზე და ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე შეადგენს ბიუჯეტის 1/4. შესაძლებელია გრძელვადიანი ინვესტიცია და კრედიტის აღება; 19.83%
ინტერნეტ კავშირის ადგილი  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 31.18%
სახლიდან 84.7%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 10.01%
სტუმრად ყოფნისას 6.54%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 10.3%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 7.22%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 6.83%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 7.89%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
სამსახურში პირად კომპიუტერიდან 23.97%
სახლიდან 65.35%
გზაში ყოფნისას (PDA, NOTEBOOK, ტელეფონი) 1.25%
ყველა ზემოთ აღნიშნული 2.02%
სასწავლო ორგანიზაციიდან 1.15%
სამსახურში საერთო კომპიუტერიდან 2.89%
ინტერნეტ-კაფედან, ბიბლიოთეკიდან 2.31%
სტუმრად ყოფნისას 0.96%
ინტერნეტ კავშირი განხორციელება ხდება  
გომოყოფილი ხაზი (DSL, ADSL) 65.54%
არ ვიცი 21.37%
რადიოკავშირი 11.65%
ოპტიკურ ბოჭკოვანი ხაზი 0.96%
3G 0.38%
რა სიხშირით შედიხართ ინტერნეტში?  
დღეში რამდენჯერმე 83.16%
1-2 ჯერ კვირაში 1.25%
3-4 ჯერ კვირაში 3.75%
2-3 ჯერ თვეში 0.67%
არაუმეტეს 1 თვეში 1.35%
დღეში ერთხელ 9.72%
პირადი მიზნებისათვის  
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 45.62%
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 42.64%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 30.7%
კულტურა, ხელოვნება 35.42%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 77.67%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 39.46%
მეცნიერება,ტექნიკა 32.34%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 38.11%
პროგრამული უზრუნველყოფა 37.63%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 21.17%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 49.95%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 37.25%
განათლება 39.36%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 16.36%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 13.86%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 10.01%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 13.67%
სახლი და აგარაკი 12.8%
ეკონომიკა, ბიზნესი 26.56%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 39.56%
სხვა 19.06%
ამინდის პროგნოზი 39.46%
დაზღვევა 10.68%
სპორტი 23.87%
სოციალური პოლიტიკა 8.08%
პროფესიული მიზნებისათვის  
ონ-ლაინ პრესა, ინფორმაცია 22.62%
ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტეკნიკა 15.78%
კულტურა, ხელოვნება 16.27%
გართობა, თამაშები, მუსიკა, ფოტოები 52.74%
კომპიუტერები და აქსესუარები, მომსახურება 26.85%
ლიტერატურა, ბიბლიოთეკები 28.39%
ეკონომიკა, ბიზნესი 34.26%
მეცნიერება,ტექნიკა 26.47%
დასვენება,ტურიზმი, ტრანსპორტის განრიგები 10.11%
პროგრამული უზრუნველყოფა 26.18%
კანონმდებლობა, ნორმატიული აქტები 26.37%
კინო, თეატრი, TV პროგრამები, აფიშები 9.53%
გაცნობა, ონლაინ ურთიერთობა 16.46%
განათლება 27.91%
სამუშაო ბირჟა,ვაკანსიები 8.95%
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები 7.99%
საზოგადოება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები 6.06%
ელექტრონული კომერცია, მაღაზიები, განცხადებები 5.77%
სახლი და აგარაკი 3.66%
სხვა 8.37%
დაზღვევა 5.2%
სპორტი 4.72%
სოციალური პოლიტიკა 5.68%
ავტომობილები, მოტოტექნიკა 9.72%
ამინდის პროგნოზი 9.72%
მომხმარებლების მიერ ინტერნეტის გამოყენების ძირითადი სფეროებია  
ელეკტრონული ფოსტის მიღება, კითხვა, გაგზავნა 87.78%
ელექტრონული პუბლიკაციების კითხვა 25.12%
ინტერნეტ კონფერენციებში,აუქციონებში მონაწილეობა 18.86%
თემატიკურ საიტებზე ინფორმაციის მოძიება 48.6%
კატალოგებსა და ცნობარებში ინფორმაციის მოძიება 37.34%
პროგრამული უზრუნველყოფის მოძიება და გადმოწერა 37.15%
ურთიერთობა ჩატით და ICQ 45.43%
პერსონალური საიტის შექმნა-ადმინისტრირება 24.93%
ონლაინ თამაში 28.3%
ტელე და რადიოგადაცემების მიღება 25.6%
საბანკო და ფინანსური ოპერაციების წარმოება 21.08%
მომხმარებლებთან ურთიერთობა 23.97%
სხვა 35.9%
ელექტრონული პუბლიკაციების გადმოწერა 23.97%
აუდიო და ვიდეოფაილების გადმოწერა 47.64%
თემატური საფოსტო გზავნილების მიღება 30.13%
ინტელექტუალური სახლის მართვა, სერვისი, უსაფრთხოება 13.19%
© 2007 - 2022 POLLING. GE ყველა უფლება დაცულია.   |   დამზადებულია: Pro-Service
ამ საიტზე განთავსებული ნებისმიერი სიდიდის ინფორმაციის გამოყენება და გავრცელება
ნებადართულია მხოლოდ ამ საიტის, როგორც საინფორმაციო წყაროდ მითითების შემთხვევაში
 
Tel: 508444
Fax: 233005
Mob: 893311635
Mob: 877465590
info@publicity.ge